title
Hotell L’Ermitage OÜ kuluarvestussüsteemi loomine
Development of Cost Accounting System in the Hotel L’Ermitage OÜ
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information