title
Mikroettevõtte toodangu Leedu turule eksportimise võimalused OÜ Foldplast näitel
Possibilities of microenterprise products export to Lithuanian market based on case study of OÜ Foldplast
author
Murumets, Dan
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network