title
Puidust I-talade ühendussõlme arvutusjuhis
Design guide for connections with wooden I-joists
author
Vossi, Kätriin
keywords
I-tala
liide
plastne koormuse jaotus
elastne koormuse jaotus
plastic load distribution
elastic load distribution
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus