title
Karjääriplaanide sisestamise automatiseerimise analüüs ja lahenduse kavandamine finantssektori ettevõtte näitel
The analysis and design of the career plans insertion automation on the example of financial sector company
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 10.05.2028
department / college