title
Töökohustuste täitmise kontrollimine austades töötaja ja tööandja põhiõigusi
Monitoring the performance of duties respecting the fundamental rights of employees and employers
author
Millert, Virge
keywords
üksikisikud
soovituslikud juhendid
monitoring the performance of duties
the right to privacy in the workplace
labor relations rules
individuals right to privacy in employment
õigusselgus
employment relations
legal clarity
õigus eraelule
defence date
language