title
Põlevkivi kamberkaevandamise alternatiivse tehnoloogilise skeemi kasutuselevõtmise analüüs Estonia kaevanduse tingimustes
Analysis of alternative technological solutions for oil shale room and pillar mining in conditions of Estonia mine
supervisor
defence date
language