title
Jälitusmenetluse tutvustamise probleem maksusüüteo uurimisel
The problem of introduction of surveillance procedures in tax fraud investigation
keywords
jälitusmenetlus
andmete tutvustamine
maksualased süüteod
introduction of the surveillance methods
defence date
language