pealkiri
Jälitusmenetluse tutvustamise probleem maksusüüteo uurimisel
The problem of introduction of surveillance procedures in tax fraud investigation
märksõnad
jälitusmenetlus
andmete tutvustamine
maksualased süüteod
introduction of the surveillance methods
kaitsmiskuupäev
keel