title
Varude juhtimise abil omamise kogukulu optimeerimine AS Saku Metall Allhanke Tehases.Total cost of ownership optimization through inventory management in Saku Metall Subcontracting Factory Ltd.
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
piirang 5 aastat