title
"Töö-nõudmisel rakenduse abil" töötegija sotsiaalkaitse õiguslikud probleemid
"Work on demand via application"worke's social protection legal issues
author
Markus, Kristjan
keywords
töö-nõudmised
koostööplatvormid
tööõiguslik sotsiaalkaitsed
defence date
language