title
PostgreSQL veebipõhise visuaalse andmekäitluskeele lausete koostamise tarkvara edasiarendamine
Further Development of a PostgreSQL Visual Query Design Software
keywords
supervisor
study program
defence date
language