title
Jaekaubandusettevõtte X, Y, Z põlvkonna töötajate tööalaste väärtuste ja eelistuste mõju eestvedamisele
The impact of work values and preferences of generations X, Y and Z on leadership in retail trade
author
Krusberg, Marko
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network