title
Aktsiisitõusu mõju õlle nõudluse prognoosimisele Saku Õlletehases
Impact of excise tax increase on planning of beer demand in Saku Brewery Ltd
keywords
aktsiisitõus
väliskeskkonna mõju
kombineeritud prognoosimeetod
excise tax increase
beer industry
combined forecasting method
external environmental factors
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Confidential thesis. Not available at academic unit.