title
Toitlustusettevõtete töötajate depressiivsuse ja ärevuse näitajate seos töökeskkonnas esinevate psühhosotsiaalsete ohuteguritega
Relationship between restaurant workers' depression and anxiety symptoms and workplace psychosocial risk factors
author
Vaino, Eleene
keywords
meeleolu- ja ärevushäired
EEK-2
psychosocial riskfactors
mood and anxiety disorders
catering companies COPSOQ III
defence date
language