title
Alajaamade ja õhuliinide kasuliku eluea määramise metoodika
Methods for defining the operational lifetime of substations and overhead lines
author
Manninen, Henri
keywords
riskidel ja tehnilisel seisukorral põhinev metoodika
overhead lines
operational lifetime
risk based condition management
supervisor
defence date
language