title
Polükondensatsiooni polümeeride süntees ja omadused põlevkivi alküülresortsinoolide alusel
Synthesis and properties of polycondensation polymers based on oil shale alkylresorcinols
keywords
atseetaldehüüdvaik
alküülresortsinool- atsetaldehüüdvaik
acetaldehyde resin
alkylresorcinols-acetaldehyde resin
alkylation
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal