pealkiri
Polükondensatsiooni polümeeride süntees ja omadused põlevkivi alküülresortsinoolide alusel
Synthesis and properties of polycondensation polymers based on oil shale alkylresorcinols
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal