pealkiri
Polükondensatsiooni polümeeride süntees ja omadused põlevkivi alküülresortsinoolide alusel
Synthesis and properties of polycondensation polymers based on oil shale alkylresorcinols
märksõnad
atseetaldehüüdvaik
alküülresortsinool- atsetaldehüüdvaik
acetaldehyde resin
alkylresorcinols-acetaldehyde resin
alkylation
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal