title
Poliitiliste huvigruppide mõju kohalikule demokraatiale Eesti väikeomavalitsuste näitel
Interest group influence to local democracy in example of Estonian small local governments
author
Pukk, Taavi
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network