title
Lapse ülalpidamiskohustus ja perekonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsuse kooskõla lähtudes lapse parima huvi põhimõttest
Whether the child´s maintenance obligation and family law draft act are consistent with the best interests of the child
author
Alavere, Gaidy
defence date
language