pealkiri
Lapse ülalpidamiskohustus ja perekonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsuse kooskõla lähtudes lapse parima huvi põhimõttest
Whether the child´s maintenance obligation and family law draft act are consistent with the best interests of the child
autor
Alavere, Gaidy
kaitsmiskuupäev
keel