title
Kliendi ostuotsuseid mõjutavad tegurid Zara brändi näitel
Factors Influencing Customer’s Purchase Decisions Exemplified by Zara Brand
author
Mägi-Boiko, Sölvi
supervisor
defence date
language