title
Formaalsuse põhimõtte rakendamine riigihankemenetluses riigihangete vaidlustuskomisjoni- ja kohtupraktika näitel.Application of the principle of formality in public procurement: case law analysis
author
Dubin, Glen
supervisor
defence date
language