title
Plahvatusest põhjustatud ülerõhu mõju kergkarkass-seinte katteplaatide terviklikkusele
The effects of blast overpressure on the integrity of light frame wall sheeting
author
Vapper, Meelis
supervisor
Lasn, Kaspar
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus