title
Statistikaameti majandusüksuste statistilise registri põhiprotsesside analüüs ja modelleerimine GSBPM ja GSIM mudelite alusel
Analysing and Modeling of Statistics Estonia Statistical Business Register Processes using GSBPM and GSIM Models
author
Bogdanovitš, Frederik
supervisor
defence date
language