pealkiri
Statistikaameti majandusüksuste statistilise registri põhiprotsesside analüüs ja modelleerimine GSBPM ja GSIM mudelite alusel
Analysing and Modeling of Statistics Estonia Statistical Business Register Processes using GSBPM and GSIM Models
autor
Bogdanovitš, Frederik
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel