title
Tolmpõlevkivi katelde deNOx lahenduse mõjud õhuheitmetele
The effects of deNOx solution of pulverized oil shale boilers to air emissions
supervisor
Loosaar, Jüri
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible from the TUT network only