title
Ärianalüüs, äriprotsesside lihtsustamine ja automatiseerimine Tagasi Kooli uue IT platvormi näitel
Business analyses, simplification and automation of business processes: A case study of Tagasi Kooli new IT platform
author
Kaibald, Reili
supervisor
defence date
language
department / college