title
Piimatoodete kaerapõhiste alternatiivide roll Soome fitness-sportlaste elustiilis
The role of oat-based dairy alternatives in the lifestyle of finnish fitness athletes
author
Koutonen, Sirja Maria Ottilia
keywords
consumer segmentation
fitness
oat-based alternatives
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus