title
Bio-inspireeritud aktuaatoritega autonoomse veealuse sõiduki dünaamilise mudeli täiustamine Gaussi protsessi abil
Gaussian Process Based Dynamics Model Augmentation for an Autonomous Underwater Vehicle with Bio-Inspired Actuators
keywords
autonoomne veealune sõiduk
Gaussi protsess
peakomponentide analüüs
andmete balansseerimine
Gaussian Process
Principal Component Analysis
data balancing
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language