title
Bio-inspireeritud aktuaatoritega autonoomse veealuse sõiduki dünaamilise mudeli täiustamine Gaussi protsessi abil
Gaussian Process Based Dynamics Model Augmentation for an Autonomous Underwater Vehicle with Bio-Inspired Actuators
keywords
autonoomne veealune sõiduk
Gaussi protsess
peakomponentide analüüs
andmete balansseerimine
Gaussian Process
Principal Component Analysis
data balancing
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 01.04.2022