pealkiri
Bio-inspireeritud aktuaatoritega autonoomse veealuse sõiduki dünaamilise mudeli täiustamine Gaussi protsessi abil
Gaussian Process Based Dynamics Model Augmentation for an Autonomous Underwater Vehicle with Bio-Inspired Actuators
märksõnad
autonoomne veealune sõiduk
Gaussi protsess
peakomponentide analüüs
andmete balansseerimine
Gaussian Process
Principal Component Analysis
data balancing
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
juhendaja
Meurer, Christian; Remmas, Mohamed Walid
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 01.04.2022