title
Psüühiliste häiritega isikute olukord tööturul
Employment situation of people with mental health disorders
author
Shkuropat, Kateryna
keywords
vaimse tervise häired
tööhõive takistused
diskrimineerimisvastane poliitika
mental health disorders
employment barriers
anti-discrimination policy
work accommodation
defence date
language