title
Põrguvälja liiklussõlme ja Jüri jaotusringi rekonstrueerimise ehitus- ja liikluskorralduse projekt
Work and Traffic Management Project for the Põrguvälja Intersection and Jüri Roundabout Reconstruction
author
Leetberg, Margus
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information