title
Kasutajatoe tarkvara keemia katselaboratooriumi tööprotsessides TTÜ Põlevkivi Kompetentsikeskuse katselabori näitel
User support software in chemistry laboratory work processes implementation based on TUT Oil Shale Competence Center
author
Popov, Sergei
study program
defence date
language