title
Nõudluse juhtimise protsessi küpsus tootmisettevõtte näitel
Demand management process maturity in manufacturing company
author
Arnus, Kaili
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit