title
Tehnilise ja fundamentaalanalüüsi strateegiate testimine valuutapaari EUR/USD näitel
Testing of the Strategies of Technical and Fundamental Analysis Based on the Example of the Foreign Currency Pair EUR/USD
author
Kerna, Madis
supervisor
defence date
language