title
Muudatuste juhtimine tööprotsesside ühtlustamisel nelja ministeeriumi näitel
Change management to unify work processes: case study on four ministries
author
Kaljumäe, Marve
keywords
tööprotsesside kaardistamine tööprotsesside analüüs
job processis analysis
workflow mapping
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network