title
Eesti – Hiina vahelised täiskonteinerite raudteevedude võimalused ning võrdlus meretranspordiga ACE Logistics Estonia AS näitel
Rail transport possibilities for full containers between Estonia and China and comparison with sea transport on the example of ACE Logistics Estoina AS
author
Ojakäär, Ken
keywords
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 07.06.2021
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Embargoed until 07.06.2021. Available at academic unit, please contact staff for more information.