title
Eesti jaekettide käitumistavad tarnijasuhetes
Estonian retailers behavioral practices in supply relations
author
Kippasto, Kalli
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information