title
Innovatsiooni soodustamine keskkonnahoidlike riigihangete kaudu Rootsi näitel
Promoting innovation in the example of the Swedich Green Public Procurement
author
Piirisaar, Marit
keywords
keskkonnahoidlikud riigihanked
publi procurement
supervisor
defence date
language