title
Eetiliste hindamiskriteeriumide roll avalikes proaktiivsetes teenustes poliitikakujundajate vaatenurgast eesti näitel
Role of ethical evalutation criteria in proactive public services from the point of view of policy makers: the case od estonia
author
Kärner, Kaidi-Kerli
supervisor
defence date
language