title
Sotsiaalmeedia kasutamine töö leidmise eesmärgil Y-põlvkonna seas võrreldes teiste põlvkondadega
The use of social media in purpose of finding a job among the generation Y and compared to other generations
author
Palloson, Eneli
supervisor
defence date
language