title
Infopäevad kui sisekommunikatsiooni ja töötajate arendamise vorm ning selle väljund organisatsioonile Aktsiaselts Elion Ettevõtted näitel
Development Day as Form of Internal Communication and Personnel Development and its Implication to the Organization in Stock Company Elion Ettevõtted
author
Ojala, Irina
supervisor
defence date
language