title
Individuaalne töösooritus ja töötaja heaolu: seosed töö nõudmiste, tööst taastumise ja töötaja enesehinnanguga
Individual work performance and employee well-being: reltations with job demands, with recovery from work skills and employee self-evaluation
author
Lipping, Leiu
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network