title
Kohaliku omavalitsuse menetletavate sotsiaaltoetuste ja -teenuste infosüsteemi analüüs ning kavandamine
Analysis and Design of the Information System of Local Government's Social Benefits and Services
author
Eensaar, Indrek
supervisor
defence date
language
department / college