title
Foorjuhtimise võimalused sujuvama liikluse tagamiseks
Signal timing management opportunities to ensure smoother traffic
author
Tang, Kaarel
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information