title
Autoriõigused ja failide jagamisest tulenev vastutus Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide regulatsiooni näitel
Copyright infringement and peer–to–peer file-sharing: secondary liability under the United States and the European Union legal framework
author
Hadaya, Ivan
defence date
language