title
Kliendikontroll rahapesu ennetava meetmena Euroopa Liidu õiguslik raamistikus
Customer due diligence as a preventive measure against money laundering under European Union legal framework
author
Kozaj, Maria
keywords
riskipõhine lähenemisviis
riikliku taustaga isik
IV rahapesu tõkestamise direktiiv
CDD
enhanced due diligence
EDD
risk-based approach
simplified due diligence
SDD
politically exposed person
PEP
financial crime
FATF
Fourth anti-money laundering directive
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network