title
Toote elutsükli haldamise platvorm tööstus 4.0 puhul kui integratsiooni võimaldaja
Product lifecycle management platform as integration enabler for Industry 4.0
author
Khedr, Hasan
keywords
toote olelustsükli haldamise platvorm
tehnoloogiate integreerimine
Product Lifecycle Management (PLM) platform
technology integration
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network