title
Mehitamata sõiduki elektrisüsteemi ja -ohutuse standardiseerimine ning elektrikaabelduse projekteerimine
UGV electrical system and safety standardization with cable harness design
author
Jaaniste, Tõnis
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Öpik, Rivo
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit