title
Töö- ja pereelu konflikt Nordea Panga Baltikumi juhtide seas
Work and life conflict among Baltic managers in Nordea Bank
author
Jasinski, Kristjan
keywords
käitumuslik konflikt
ajaline konflikt
pingel baseeruv konflikt
time based conflicts
strain based conflicts
behaviour based conflicts
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access